tiada patah yang tak tempang

Maksud: Tiap-tiap kecelakaan (perselisihan) tetap meninggalkan bekas (perasaan) yang tidak baik

berkongsi