tiada raja menolak sembah

Maksud: Tidak ada orang yang tidak suka dihormati

berkongsi