tiada terbawa sekam segantang

Maksud: Keadaan seseorang yang sangat lemah (kerana uzur dan lain-lain)

berkongsi