tiada terbuangkan tahi mata dengan empu kaki

Maksud: Aib sanak saudara kita tentu terpikul oleh kita sendiri juga

berkongsi