tiada terempang peluru oleh lalang

Maksud: Kemahuan orang yang berkuasa tidak dapat ditahan oleh orang yang lemah

berkongsi