tiada terjilat oleh anjing

Maksud: Perbuatan yang melampau dan tercela

berkongsi