tiang seri

Maksud: Tiang tengah sesebuah bangunan

berkongsi