tiang penghidupan

Maksud: Mata pencarian untuk kehidupan

berkongsi