tidak kekal bunga dikarang

Maksud: Perihal kekayaan (kemuliaan, kasih) yang tidak lama wujudnya

berkongsi