tidak kerja cari kerja

Maksud: Orang yang sengaja melakukan sesuatu yang akhirnya menyusahkan dirinya juga

berkongsi