besi baik diringgiti

Maksud: Perihal sesuatu yang sudah baik dibaiki lagi