seperti harimau menyembunyikan kukunya

Maksud: Orang yang hendak menyorok-nyorokkan kelebihan dirinya

berkongsi