tidak terlerai dengan janjang

Maksud: Perihal tidak dapat diceraikan (orang yang berkasih-kasihan dan lain-lain)

berkongsi