tiga sudah berdiri habis

Maksud: Sesuatu perbuatan itu memadailah dengan tiga perbandingan, iaitu ilmu, akal dan kemahiran

berkongsi