timbang tunai

Maksud: Jual beli dengan wang tunai

berkongsi