timur dekat

Maksud: Negara-negara Asia yang berdekatan dengan benua Eropah

berkongsi