timur beralih sebelah barat

Maksud: Laki-laki menurut perintah perempuan

berkongsi