tinggi tampak jauh, yang dekat julung bersua

Maksud: Pemimpin yang bertanggungjawab (yang mendapat pujian dan celaan)

berkongsi