tinggi terbawa oleh ruasnya

Maksud: Perihal seseorang yang masih bodoh walaupun tubuhnya besar

berkongsi