titian air polongan asap

Maksud: Orang pengantara yang menolong kita mencari keuntungan dan lain-lain

berkongsi