titian biasa lapuk, janji biasa mungkir

Maksud: Janji tidak harus dipercayai kerana boleh dimungkiri

berkongsi