tua bangka

Maksud: Orang tua yang berlagak seperti orang muda

berkongsi