tua-tua kelapa

Maksud: Orang tua yang bijaksana

berkongsi