sekangkang kera

Maksud: Sangat sempit, (tanah, kawasan, tapak dan sebagainya) yang tidak luas.

Contoh ayat: Hanya tanah sekangkang kera itulah hartanya.

berkongsi