sekali air bah sekali pantai berubah

Maksud: Apabila pembesar atau pemerintah berganti, maka peraturan-peraturannya pun akan berubah.

berkongsi