tulah papa

Maksud: Kutukan yang mendatangkan kesengsaraan

berkongsi