tulang belakang

Maksud: Orang yang menjadi sumber kekuatan.

Contoh ayat: Pasukan penyunting yang baik menjadi tulang belakang kepada penerbitan majalah itu.

berkongsi