turun ke air

Maksud: Upacara memandikan bayi untuk kali yang pertama

berkongsi