turun ke bumi

Maksud: Upacara bayi memijakkan tanah pada kali yang pertama

berkongsi