turut hati yang geram, hilang takut tinggal berani

Maksud: Hilang ketakutan kerana kemarahan

berkongsi