turutkan rasa binasa, turutkan hati mati

Maksud: Perihal orang yang menurutkan kemahuan hawa nafsunya, akhirnya binasa juga

berkongsi