ubat basah

Maksud: Berita atau khabar yang tidak dipercayai orang

berkongsi