umpama burung, tumpang beramai kawan yang banyak

Maksud: Orang dagang itu tiadalah tetap hatinya di negeri orang

berkongsi