umpama kasihkan bunga seceper, terbuang bunga sekaki

Maksud: Kerana kasihan kepada orang banyak, disia-siakan kaum yang seorang

berkongsi