umpan habis, ikan tak dapat

Maksud: Perbuatan atau usaha yang tidak memberi hasil, hanya mendatangkan rugi dan lelah sahaja

berkongsi