umpan keris

Maksud: Akan mati kerana menjadi sasaran tikaman keris

berkongsi