umur setahun jagung

Maksud: Seseorang yang masih muda, kurang berakal dan belum berpendapat

berkongsi