usaha tangga kejayaan

Maksud: Seseorang itu perlu berusaha dengan gigih untuk menempa kecemerlangan.

berkongsi