usaha bersama

Maksud: Perusahaan yang dilaksanakan secara bersama atau berkongsi

berkongsi