wang cadangan

Maksud: Wang yang disimpan sebagai persediaan dan digunakan apabila diperlukan

berkongsi