wang duduk

Maksud: Elaun untuk ahli dewan rakyat yang menghadiri mesyuarat

berkongsi