wang kunci

Maksud: Wang yang dibayar untuk menyewa sesuatu

berkongsi