wang makan

Maksud: Wang untuk membeli makanan.

berkongsi