wang muka

Maksud: Wang yang dibayar sebagai pendahuluan.

berkongsi