wang tunai

Maksud: Yang boleh digunakan segera, wang kontan

berkongsi