warga negara

Maksud: Rakyat sesebuah negara

berkongsi