wilayah hukum

Maksud: Negeri yang ditadbir berdasarkan undang-undang

berkongsi