yang berkenaan

Maksud: Pihak yang bertanggungjawab

berkongsi