yang berbaris yang berpahat, yang bertakuk yang bertebang

Maksud: Pekerjaan dilakukan mengikut adatnya (aturannya) yang biasa

berkongsi