yang buta peniup lesung

Maksud: Walau bagaimanapun bodoh dan lemahnya orang, ada juga gunanya

berkongsi